Preus

Els preus de Lya2 s'estableixen en funció del nombre d'usuaris del Departament mèdic.

Fins a
20 usuaris

180€ / mes

Entre
20 y 100 usuaris

260€ / mes

Més de
100 usuaris

390€ / mes

* Lya2 no té cap cost de instal·lació. Tots els preus són sensa IVA.
** Llengues diferent a Espanyol, s'aplicarà el preu de mes de 100 usuaris

Sistemas de Información, S.L.
c / Déu i Mata, 117-121 2 º 1 ª
08029 Barcelona